card
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУМДАД АЖИЛЛАА

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУМДАД АЖИЛЛАА

Дундговь аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргал, Өндөршил, Өлзийт, Гурвансайхан, Дэрэн сумдын иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох чиглэлээр яриа, таниулга хийх ажлыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“ЖОЛООЧ БЭЛТГЭХЭД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“ЖОЛООЧ БЭЛТГЭХЭД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Дундговь аймгийн прокурорын газраас тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасагтай хамтран аймгийн хэмжээнд жолооч бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд “Жолооч бэлтгэхэд анхаарах асуудал” сэдвийн хүрээнд сургалт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
ОЮУТАН, СУРАГЧДАД ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЯРИА ХИЙЛЭЭ

ОЮУТАН, СУРАГЧДАД ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЯРИА ХИЙЛЭЭ

“Хүүхдийн эсрэг болон хүүхэд хохирсон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах, хадгалах, түүний хор уршиг” сэдэвт яриа хийлээ

Дэлгэрэнгүй
“ХҮҮХДИЙН ЭРХ” НЭГДСЭН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

“ХҮҮХДИЙН ЭРХ” НЭГДСЭН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Дундговь аймгийн прокурорын газраас “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо”-ны алба хаагчидтай уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулжээ.

Дэлгэрэнгүй
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН ЗӨВӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН ЗӨВӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан салбар зөвлөлийн гишүүдийг оролцуулан нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. 

Дэлгэрэнгүй